Global kol (C) utsläpp från användningen av fossila bränslen var 9.795 gigaton (Gt) i 2014 (eller 35.9 GTCO2 koldioxid). Utsläppen av fossila bränslen var 0.6% över utsläppen 2013 och 60% över utsläppen 1990 (referensåret i Kyotoprotokollet).

Baserat på en 2015 BNP-prognos för 3.1% av Internationella valutafonden, Global Carbon Project projicerar en 2015 nedgång 0.6% av de globala utsläppen.

Årliga globala koldioxidutsläppen

2015 Global Carbon Budget

      De globala utsläppen
 

Årsmodell

 

Total

Fossilt bränsle
& Cement

Markanvändning
byta

  2014     9.795 GtC ~ 0.9 Gtc
 

2013

 

 

9.735 GtC  
 

2012

 

 

9.575 GtC  
 

2011

 

 

9.449 GtC  
 

2010

 

9.995 Gtc

9.140 GtC 0.855 GtC
 

2009

 

9.567 Gtc

8.700 GtC 0.867 GtC
 

2008

 

9.666 Gtc

8.740 GtC 0.926 GtC
 

2007

 

9.472 Gtc

8.532 GtC 0.940 GtC
 

2006

 

9.355 gtc

8.363 GtC 0.992 GtC

 Källan Data  Global Carbon Project [.xlxs]

* Konvertera kol till koldioxid (CO2) genom att multiplicera siffrorna ovan med 3.67.
1 gigatonne av kol (GTC) = 1 miljarder ton kol

 

humana källor

 

utsläppen från fossila bränslen (inklusive cementproduktion) svarade för cirka 91% av de totala koldioxid2 utsläppen från mänskliga källor i 2014. Denna del av utsläppen kommer från kol (42%), olja (33%), gas (19%), cement (6%) och gas fackling (1%).

Förändrad markanvändning svarar för omkring 9% av alla globala CO2 utsläpp.

I 2013 de största nationella bidrag till nettotillväxten i de totala globala utsläppen i 2013 var Kina (58% av tillväxten), USA (20% av tillväxten), Indien (17% av tillväxten), och EU28 (en minskning genom 11% av tillväxten).

 

naturliga sänkor

 

Under decenniet från 2005 till 2014, cirka 44% av CO2 utsläpp som samlats i atmosfären, 26% i havet och 30% på land.

 

kumulativa Emisions

 

Från 1870 till 2014 uppgick de sammanlagda koldioxidutsläppen till cirka 545 GtC. Utsläppen fördelades mellan atmosfären (cirka 230 GtC eller 42%), havet (cirka 155 GtC eller 28%) och landet (cirka 160 GtC eller 29%).

 

atmosfärs Ackumulering

 

2014-nivån på CO2 i atmosfären var 43% över nivån när den industriella revolutionen startade i 1750. 

 

Snabblänkar

 

GCP  2015 globala koldioxidbudgethöjdpunkter (compact)

CDIAC  Data för Global Carbon Project (alla år) [2015 .xlxs]

CDIAC  DATA: Global CO2 utsläpp 1751-2011 [filer] [mer]

ESSD  Relaterade artiklar och länkar

ESSD  Le Quéré et al. | Global Carbon Budget 2015 [.pdf]

CO2 i sammanhanget Foley, 2020: 3 viktigaste klimatgrafer [webb]

 

 

CO2 Dåtid.  CO2 Närvarande.  CO2 Framtida.