CO2.Earth Webbstjänst
Villkor för användning

Senast uppdaterad: September 20, 2015

Denna webbplats med URL http://co2.earth ägs och drivs av Pro syre. Termen "Pro syre" eller "oss" eller "vår" eller "vi" avser Pro Syre, ägare av webbplatsen och operatör av hemsida tjänst "(" Tjänsten ").

Genom att besöka eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor och villkoren för användning "(" Villkor ") som, tillsammans med vår Privatliv och småkakor politik styr Pro Oxygen relation med dig i samband med den här tjänsten och accepterar alla juridiska konsekvenser. Om du inte accepterar dessa villkor, helt eller delvis, ska du inte använda tjänsten.

Läs dessa villkor noga innan du använder tjänsten.

Din tillgång till och användning av webbplatsen bygger på att ni accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har åtkomst till eller använder tjänsten.

Innehåll

Vår service kan du skicka, länk, lagra, dela och annat sätt tillgängliggöra viss information, text, grafik, video, eller annat material ( "Innehåll"). Du är ansvarig för innehållet som du lägger till tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att lägga upp innehåll till tjänsten, ger du oss rätt och licens att använda, modifiera, offentligt framföra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och via tjänsten. Du behåller någon och alla dina rättigheter till något innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som kan också använda innehåll omfattas av dessa villkor.

Du försäkrar att: (i) innehållet är din (du äger den) eller om du har rätt att använda det och ge oss de rättigheter och licens som anges i dessa villkor, och (ii) utstationering av ditt innehåll på eller genom Tjänsten inte bryter mot rätten till integritet, publiceringsrättigheter, upphovsrätt, kontrakts rättigheter eller andra rättigheter som tillhör person.

Vi förbehåller oss rätten att blockera eller ta bort meddelanden eller material som vi bedömer vara: (a) missbruk, nedsättande eller obscent; (B) bedrägligt, vilseledande eller missvisande; (C) i strid med upphovsrätten, varumärke eller andra immateriella rättigheter för en annan eller; (D) kränkande eller på annat sätt oacceptabelt för oss i vårt eget gottfinnande.

Du bekräftar att, genom att ge dig möjlighet att visa och distribuera användargenererat innehåll på tjänsten, vi är bara agerar som en passiv kanal för sådan distribution och inte genomför någon skyldighet eller ansvar i samband med eventuella innehåll eller aktiviteter på tjänsten .

konton

När du skapar ett konto hos oss måste du ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tidpunkter. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot användarvillkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår service.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder inom ramen för ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår service eller en tredje part tjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart får kännedom om eventuella säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda som ett användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller det är inte lagligt tillgängliga för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för några rättigheter annan person eller annan än du enhet utan vederbörligt tillstånd, eller ett namn som är på annat sätt stötande, vulgärt eller obscent.

Länkar till andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av CO2.Earth.

CO2.Earth har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och accepterar vidare att CO2.Earth ska inte vara ansvarig eller ansvarig, direkt eller indirekt, för skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller förlitar sig på sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi råder dig att läsa villkoren och sekretesspolicy någon tredje part webbsidor eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller avbryta tillgång till service omedelbart, utan förvarning eller ansvar, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren skall överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägande, garantiansvar, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Vid uppsägning, kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart upphöra. Om du vill avsluta ditt konto, kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Pro syre, dess huvudmän, tjänstemän, direktörer, representanter, anställda, leverantörer, licensgivare, licenstagare, leverantörer och agenter, från och mot alla anspråk, förluster, skador, förluster, skyldigheter, kostnader, åtgärder eller krav.

Dessa inkluderar men är inte begränsade till: (a) juridiska och redovisningsavgifter till följd av din användning av Tjänsten; (B) du bryter mot något av dessa villkor; (C) Allt du lägger på eller ladda upp till Tjänsten; och (d) all verksamhet relaterad till ditt konto. Detta inkluderar en försumlig eller olagligt beteende från dig, någon person eller enhet tillgång till tjänsten med ditt konto om en sådan tillgång erhålls via bedrägliga eller olagliga metoder.

Ansvarsbegränsning

Pro syre, dess chefer, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, inte hållas ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, tillfällig, speciell, följdskador eller skadestånd, inklusive, utan begränsning, ekonomisk förlust, förlust eller skada till elektroniska medier eller data, goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din tillgång till eller användning av tjänsten; (Ii) din oförmåga att komma åt eller använda tjänsten; (Iii) beteenden eller innehåll av tredje part på eller i samband med tjänsten; (Iiv) något innehåll som erhållits från eller via tjänsten; och (v) obehörig åtkomst till, användning av eller ändring av dina överföringar eller innehåll, vare sig baserat på garanti, kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet) eller något annat krav i lag, om vi har underrättats om möjligheten av en sådan skador, och även om en åtgärd som rekommenderas häri befinns har misslyckats i sitt egentliga syfte.

Disclaimer Och Andra Upphävande av rättigheter

Pro Syre lämnar inga garantier, utfästelser eller garantier av något slag när det gäller webbplatsen och tillhörande teknik. Alla påstås gällande garantier och villkor exkluderas, i den utsträckning som lagen tillåter. Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls "AS IS" och "efter tillgänglighet". Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller håller på att genomföras, förutom vad som anges i lagstiftningen i någon provins i Kanada. I sådana fall skall provinslag gälla i den mån det behövs.

Pro Syre gör dess dotterbolag, och dess licensgivare garanterar inte att a) Tjänsten kommer att fungera utan avbrott, säker eller tillgängliga vid en viss tidpunkt eller plats; b) eventuella fel eller brister kommer att rättas till; c) tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultaten av att använda tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Om du bryter mot något av dessa villkor och Pro syre väljer att inte omedelbart agera, eller väljer att inte agera alls, kommer Pro Oxygen fortfarande ha rätt till alla rättigheter och åtgärder vid en senare tidpunkt, eller i någon annan situation, där du bryter mot dessa Villkor. Pro Oxygen inte avstå från någon av sina rättigheter. Pro Oxygen ansvarar inte för varje påstådd överträdelse av dessa villkor orsakade av omständigheter utanför dess kontroll. En person som inte är part i dessa villkor skall ha några rättigheter för verkställighet.

Du får inte överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av dina rättigheter enligt dessa villkor.

undantag

Såsom anges ovan, vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet av vissa garantier eller uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador, så begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Landskapslagar i Kanada kan tillämpas på vissa produkter och tjänster som tillhandahålls.

Tillämplig lag

Dessa villkor skall regleras av och tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i provinsen British Columbia och lagar i Kanada, som är tillämpligt.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas genom en behörig domstol, då eventuella kvarvarande bestämmelser i dessa villkor kommer att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår service, och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller på annat sätt, när det gäller tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en översyn är material som vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla åtminstone 15 dagar i förväg innan några nya villkor, med effekt. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas på eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter dessa ändringar träder i kraft, godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakt

Om det finns frågor om dessa villkor, kontakta oss.

Pro Syre
709 Yates Street, PO Box 8800
Victoria British Columbia V8W 3S3
Kanada

e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

Telefon: 1.250.884.6760