Stabilisering Klocka
o Skapa via Excel X 2, hur det fungerar, förslag,
hänvisa till det här tredubbla problemet. huvudsakliga växthusgas. Jobb 1 är att stabilisera koncentrationen av Co2 i atmosfären.

Stabilisering Klocka

o   Skapa via Excel X 2, hur det fungerar, förslag,

hänvisa till denna trippel ett problem. främsta växthusgasen. Jobb 1 är att stabilisera koncentrationen av Co2 i atmosfären.