Vårt CO2 Trend | Rocket Snail Image

"Dagens ökningstakt är mer än 100 gånger snabbare än den ökning som inträffade när den senaste istiden slutade."

~ NOAA Pressmeddelande (2013)
~ Scripps (SIO UCSD) Nyhetsmeddelande (2013)

atmosfärisk CO2 stiger i enastående priser. Konsekvenserna är djupa för jordens temperaturer, klimat, ekosystem och arter, både på land och i haven. För att se om den snabba ökningen av atmosfären CO2 bromsar eller påskyndar, ta en titt på svängen i den ikoniska Keeling Curve. Eller är förändringsgraden snabbare eller långsammare? Svaret kan ses i riktning mot svängen i Keeling Curve. Och det kan ses i data som producerar Keeling Curve.

atmosfärisk CO2 Tillväxttakten

Decadal genomsnittlig årlig tillväxt priser
Mauna Loa Observatorium (MLO)
1958 - 2014

Decade

atmosfärisk CO2

Tillväxthastighet

2005 - 2014

2.11 ppm varje år

1995 - 2004

1.87 ppm varje år

1985 - 1994

1.42 ppm varje år

1975 - 1984

1.44 ppm varje år

1965 - 1974

1.06 ppm varje år

1959 - 1964
(6 år endast)

0.73 ppm varje år

ppm = delar per miljon

Decadal förändringar beräknade av CO2.Jord
med NOAA-ESRL årlig genomsnittlig CO2 koncentrationer vid Mauna Loa.

CO2 Dåtid.  CO2 Närvarande.  CO2 Framtida.