Den CO2 Trend | Raket Snail bilder

"Dagens ökningstakt är mer än 100 gånger snabbare än den ökning som inträffade när den senaste istiden slutade."

~ NOAA Pressmeddelande (2013)
~ Scripps (SIO UCSD) Pressmeddelande (2013)

atmosfärisk CO2 ökar i en aldrig tidigare skådad priser. Konsekvenser är djup för jordens temperaturer, klimat, ekosystem och arter, både på land och i haven. För att se om fortkörning ökningen av atmosfärisk CO2 avtar eller påskynda, ta en titt på kröken i den ikoniska keelingkurvan. Eller, är förändringstakten påskyndande eller bromsa? Svaret kan ses i riktning mot kurvan i keelingkurvan. Och det kan ses i de data som producerar keelingkurvan.

atmosfärisk CO2 Tillväxttakten

Decadal genomsnittlig årlig tillväxt priser
Mauna Loa Observatory (MLO)
1958 - 2014

Decade

atmosfärisk CO2

Tillväxthastighet

2005 - 2014

2.11 ppm per år

1995 - 2004

1.87 ppm per år

1985 - 1994

1.42 ppm per år

1975 - 1984

1.44 ppm per år

1965 - 1974

1.06 ppm per år

1959 - 1964
(6 år endast)

0.73 ppm per år

ppm = delar per miljon

Decadal förändringar beräknade av CO2.Jord
med NOAA-ESRL årsmedelvärde CO2 koncentrationer på Mauna Loa.

CO2 Past. CO2 Present. CO2 Future.