Atmosfären är inte den enda reservoar för civilisationens utsläpp av kol. Denna sida ger haven in i bilden. Över längre tidsskalor, kommer det mesta av carbn avges i dag hamnar i havet.

Ocean Försurning: Förklaras i 60 sekunder

Källa WXhift | klimatindikatorer: försurning [webb + Youtube]

CO2 Dåtid.  CO2 Närvarande.  CO2 Framtida.