Klimathistoria | 1820 - 1930 | Fourier till Arrhenius

Klimat Science Upptäckter: 1820 - 1930

källbilden SKS CC3.0 | german Translatiion Stor or Små

Del 1 av 3

200-års Scientific Discovery Om den globala klimatförändringen

Anpassad från John Mason artikeln på SkepticalScience.com

I 1820s i Frankrike, Jean Fourier undersöker beteendet hos värme när hans beräkningar visade att jorden inte bör vara så varmt som det är. Det vill säga att jorden är för liten och för långt från solen för att det ska vara så varm och beboeligt som den är. På egen hand, är solstrålningen inte tillräckligt. Så vad var värmer jorden? När han funderade denna fråga han kom upp med några förslag. Bland dem är tanken att värmeenergi från solen tränger in i jordens atmosfär, och att vissa inte flyr tillbaka ut i rymden. Den uppvärmda luften, han misstänkte, måste vara i egenskap av ett slags isolerande filt. Han hade beskrivit vad nu är allmänt känd som växthuseffekten. Fourier var först med att göra detta.

I 1820s gjorde Fourier inte har tekniken för att göra mätningar som behövs för att utforska sin hypotes. Årtionden senare, Victoria naturliga historikern John Tyndall, tog ett nytt perspektiv till Fouriers fråga och förslag. Som en ivrig bergsklättrare, observerade Tyndall bevis på klimat inducerade förändringar i istäcken, och han utfört experiment för att mäta värmefångst propertities. Detta ledde till hans upptäckt att vattenånga och koldioxid dioxied är bra på att fånga värme.

Tyndall insikter fångade interst av ett svenskt forskare. Svante Arrhenius räknat ut att jordens temperatur inte regleras av vattenånga, eftersom det återvinner snabbt in och ut i atmosfären. Snarare såg han att koldioxid reglerar temperaturen direkt eftersom det är en långlivad bosatt i atmosfären som förändras relativt långsamt över tiden.

Som Arrhenius undersökt dessa frågor, arbetade han med sin kollega Arvid Högbom, ett svenskt geolog som var studing naturliga koldioxidcykler. Högbom hade upptäckt att CO2 utsläpp från koleldade fabriker liknade utsläpp från vissa naturliga källor. De två utredarna frågade vad som skulle hända om utsläppen från mänskliga källor ökat och ackumulerats under århundraden. Arrhenius beräknat att en fördubbling av koncentrationen av CO2 i atmosfären skulle öka den globala medeltemperaturen vid 5 att 6 ° C. Hans slutsats var utmanas och inte accepteras. Bekräftelse skulle ta årtionden.

>> Del 2

Fullständig Serie

CO2.Jord Del 1: 1820 - 1930 | Fourier till Arrhenius [SKS 1]

CO2.Jord Del 2: 1931 - 1965 | Hulburt till Keeling [SKS 2]

CO2.Jord Del 3: 1966 - 2012 | Manabe till idag [SKS 3]

SKS History of Climate Science (1820 till nutid | Lång version)

Relaterad

AIP Weart | Upptäckten av den globala uppvärmningen (online-bok)

CO2.Jord Weart | Upptäckten av den globala uppvärmningen