Vilka villkor miljö måste finnas för jordens klimatsystem för att stabilisera? CO2.earth presenterar några grundläggande begrepp för att förstå klimat stabilisering i en jordsystem sammanhang. Tänk på länkarna här i steg 3 en möjlig startpunkt. Det är långt ifrån heltäckande eller färdiga.