Vilka miljöförhållanden måste finnas för att jordens klimatsystem ska stabiliseras? CO2.earth presenterar några grundläggande begrepp för att förstå klimatstabilisering i jordsystemets sammanhang. Överväg länkarna här i steg 3 som en möjlig startplats. Det är långt ifrån omfattande eller färdig.