För att lösa de globala miljöproblem som vår art och planet står inför, måste världen vara engagerade. Hela mänskligheten behöver anställas. Nationella regeringar är engagerade.

196 länder