För att ta itu med de globala miljöproblemen som vår art och planet står inför måste världen vara engagerad. Hela mänskligheten behöver vara engagerad. Nationella regeringar är engagerade. 

 

196 länder