Mänsklighetens svar på klimatförändringar och relaterade globala miljöproblem involverar många deltagare och många slags deltagare. Och det finns många sammankopplade delar till svaret. CO2.Earth bitar delarna i åtta steg. Målet är att ge individer en startpunkt för att förstå den globala skalan på mänsklighetens svar.

Presentera bitar som åtta steg föreslår en steg-för-steg-sekvens. Vissa sekvense existerar men verkligheten är inte så enkelt. Det finns en hel del looping tillbaka och hoppa framåt. Du kanske upptäcker att vissa aspekter av mänsklighetens svar saknas. Det är bara en förenklad beskrivning som gör det lättare att förstå vilka typer av element som utgör mänsklighetens svar. Stegen är listade nedan.

STEG 1 Problem Identifiering

STEG 2 Ställ Ultimate Mål

STEG 3 Stabiliserings Grunderna

STEG 4 Världs Engagement

STEG 5 Världs Mål

STEG 6 Transformative Förändringar

STEG 7 Stabilisering Klocka

STEG 8 Reflektera, Rekryt, Justera Förbättra