Världen har en slutmål för att undvika farliga interferens med klimatsystemet. Tidigare sidor täcker några grunderna klimatanläggning och forum för att engagera för att lära, svara och förnya lösningar. Vad saknas? Vad behövs fortfarande? Vi måste kvantifiera ett mål och sätta datum på det. Som med vad som helst kan detta generera fokus och energi bland olika individer och grupper för att snabbt gå mot ett resultat som allmänt ses som önskvärt och viktigt.

När det gäller klimatförändringar har världsinstitutioner, särskilt UNFCCC-länder, visat starkt stöd för ett mätbart mål (undvik 2 ° C) och ett datum (nu och för alltid). På andra sidan myntet är temperaturbanan kraftfull och kommer att överstiga 2 ° C om tillräckliga förändringar i mänskliga aktiviteter inte genomförs tillräckligt snart.

Här tar 'Stabiliseringssteg 5' ett steg tillbaka för att införa målet 'undvik 2 ° C', andra temperaturmål och några andra typer av mål. Oavsett om '' undvik 2 ° C '' behåller det breda stöd det har nu, kan det hjälpa att gå framåt med vidöppna ögon. Vidare kan flera mål vara komplementära och användbara.