Åtgärd räcker inte. För att vara användbara bör åtgärder hjälpa världens energi- och resurssystem att göra en snabb övergång till hållbarhet på kort och lång sikt. Att veta vad som hjälper och vad som inte gör det, lära sig om jordsystem och förhållanden leder till en stabilisering av CO2 i atmosfären. Lärande öppnar nya perspektiv och vägar för transformation. Det är ett praktiskt och kritiskt viktigt steg som individer kan ta som svar på klimatförändringar.

Den här korta webbsidan introducerar ett litet antal idéer och koncept som valts så att de kan inspirera till lärande om jordsystemet, CO2 stabilisering och relaterade frågor. Oavsett vilka källor till lärande och transformation som inspirerar dig mest, överväga att fatta ett avsiktligt beslut att fortsätta lära dig om system och stabilisering.