Åtgärd räcker inte. För att vara användbart bör åtgärder hjälpa världens energi- och resursystem att göra en snabb övergång till hållbarhet på kort och lång sikt. Att veta vad som hjälper och vad som inte hjälper, lär dig om jordens system och förhållanden till en stabilisering av CO2 i atmosfären. Lärande öppnar nya perspektiv och vägar för transformation. Det är ett praktiskt och kritiskt viktigt steg som individer kan ta som svar på klimatförändringarna. 

Den här korta webbsidan introducerar ett litet antal idéer och koncept som valts så att de kan inspirera till lärande om jordsystemet, CO2 stabilisering och relaterade frågor. Oavsett vilka källor för inlärning och transformation som inspirerar dig mest, överväg att fatta ett medvetet beslut för att fortsätta lära dig om system och stabilisering.