Action är inte tillräckligt. För att vara användbart bör åtgärder hjälpa världen energi- och resurssystem gör en snabb övergång till hållbarhet på kort och lång sikt. Att veta vad hjälper och vad som inte, lära sig om jordsystem och förhållanden leder till en stabilisering av CO2 i atmosfären. Lärande öppnar nya vyer och vägar för transformation. Det är en praktisk och kritiskt viktiga steg att enskilda kan vidta som svar på klimatförändringarna.

Denna korta webbsida introducerar ett litet antal idéer och koncept som valdes så att de kan inspirera lära sig mer om jordningssystemet, CO2 stabilisering och därmed sammanhängande frågor. Oavsett vilka källor till lärande och transformation inspirerar dig mest, överväga att göra ett medvetet beslut att fortsätta lära sig om system och stabilisering.