Om vi ​​fokuserar på klimatförändringar som problemet, ackumuleras nyckeldrivaren CO2 utsläpp som håller på att driva atmosfäriska koncentrationer högre.

"Kumulativa koldioxidutsläpp2 i hög grad bestämma den globala medeltemperaturen vid jordytan uppvärmningen av den sena 21st århundradet och därefter. Prognoser för utsläpp av växthusgaser varierar över ett brett intervall, beroende på både den socioekonomiska utvecklingen och klimatpolitik. "

~ IPCC (2014, s. 8)

CO2.Earth ger fokus på det kritiska problemet med "stigande CO2. ' Det placerar även detta problem bland en bredare array globala miljöproblem. Detta större sammanhang ges av innehåll som är relaterat till Årlig Greenhouse Gas Index"The Great Acceleration" (se "GA" fliken på denna sida) och Planet gränser. Varje problem tycks identifiera ett problem i relationen mellan människan och jorden systemet. Lär dig mer om de problem som kan erbjuda en möjlighet att förbättra vår kollektiva relation med jorden.

Detta "problemidentifiering" anges några av dimensionerna hos klimatet och andra globala miljöproblem. Det erbjuder en startpunkt för att svara på frågor som dessa:

  • "Vilket problem eller problem existerar?
  • "Vilka är riskerna?
  • Hur vet vi detta?