Michael Jackson Earth Song Live (1997)

Michael Jackson blandar hand om jord, djur och människor i ett suggestivt och dramatisk prestanda "Earth Song" i München, Tyskland.

 

 Video Källa  YouTube | Kelly Gentili

 

Earth Song och denna föreställning skymtar förbi komplexa verkligheter och konflikter där människor skadar varandra och jorden. De strävar efter hopp snarare än ett verkligt sätt att förändra situationen. Men det här är performance art, inte akademisk forskning eller miljöpolicy.

Publikens och scenaktörernas mänskliga reaktioner ger en påminnelse om att människor med till synes motsatta omständigheter kan dela en liknande önskan om fredligt sameksistens - en önskan som antingen kan vara synlig på ytan eller djupt undertryckt. Videon publiceras här som en högenergipåminnelse om gemensamma drag som, om de utnyttjas, kan driva på åtgärder som kan främja framsteg på de sammankopplade utmaningarna mellan jord-mänskliga relationer och relationer mellan folk.

Låten "Earth Song" släpptes November 27, 1995 på Michael Jacksons album HISTORIA: Past, Present and Future, Bok I.

 

vänster

 

wikipedia  jordsång

MetroLyrics  Earth Song Lyrics

YouTube | Gina Trixiii  Earth Song Live in München (1999)