guide till bästa webbplatser på hållbarhet 250wCO2.Earthföregångare, CO2Now.org, Är en av mer än 100 webbplatser som presenteras i den spanska ebook, Guide till de bästa webbplatser på hållbarhets 2010 (Guía de las mejores web en torno a la sostenibilidad 2010).

Författaren Dr. Manuel Quirós Galdón noterar sin motivation för att skriva boken: 95% av de människor som använder internet läser webbsidor från sitt eget land och på sitt eget språk. Guiden till de bästa webbplatserna för hållbarhet innehåller webbplatser på ett antal språk (mestadels engelska och spanska) för att främja delning av hållbarhetsinformation över språk, kulturer och nationella gränser.

Flikarna nedan ansluter dig till en förhandsgranskning av e-boken, köpoptioner och Michael McGees intervju med författaren. En omtryck av CO2Now.org-granskningen visas nedan med författarens tillstånd.

 

co2nu 2010 guide till bästa hållbarhetswebbplatser p94 copyright manuel quiros 700w