upptäckten av den globala uppvärmningen 2nd ed Ablestock 150w

Vårt Upptäckten av den globala uppvärmningen är både en bok och en serie av online artiklar (se INNEHÅLLSFÖRTECKNING). Båda hålls uppdaterade av klimatvetenskapshistorikern Dr Spencer Weart.

Den mycket hyllade bok berättar historien om klimatvetenskap, och upptäckten av klimatförändringarna, som en kortfattad, enda berättelse. Som en pensionerad fysiker, kompletterar Spencer Weart informationen i boken med löpande uppdateringar av en rad sammanlänkade artiklar på webbplatsen för American Institute of Physics (AIP).

spencer weart bild upphovs kristen Bibas 150wBakgrund

Om författaren (Dr. Spencer Weart)

CO2 Dåtid.  CO2 Närvarande.  CO2 Framtida.