Klimathistoria | 1966 - 2012 | Manabe till nutid

Klimat Science Upptäckter: 1966 - 2012

källbilden SKS CC3.0 | Tyska Translatiion Stor or Små

Del 3 av 3

200-års Scientific Discovery Om den globala klimatförändringen

Anpassad från John Mason artikeln på SkepticalScience.com.

Sammanfattning pågår.

Del 2 <<

Fullständig Serie

CO2.Jord Del 1: 1820 - 1930 | Fourier till Arrhenius [SKS 1]

CO2.Jord Del 2: 1931 - 1965 | Hulburt till Keeling [SKS 2]

CO2.Jord Del 3: 1966 - 2012 | Manabe till idag [SKS 3]

SKS History of Climate Science (1820 till nutid | Lång version)

Relaterad

AIP Weart | Upptäckten av den globala uppvärmningen (online-bok)

CO2.Jord Weart | Upptäckten av den globala uppvärmningen