Klimathistoria | 1931 - 1965 | Hulbert till Keeling

Klimat Science Upptäckter: 1931 - 1965

källbilden SKS CC3.0 | Tyska Translatiion Stor or Små

Del 2 av 3

200-års Scientific Discovery Om den globala klimatförändringen

Anpassad från John Mason artikeln på SkepticalScience.com

Den tidigare artikel införs de tidiga iakttagelser, frågor och vetenskapliga resonemang Fourier (Frankrike), Tyndall (England) Arrhenius (Sverige) och andra. Dessa tidiga insatser började kasta ett ljus på den viktiga roll som koldioxidhalt i atmosfären som en direkt regulator av jordens temperatur och klimat. Men legitima invändningar förblivit obesvarade, och arbetet med dessa frågor förblev intermittent.

I 1931, en amerikansk fysiker, EO Hulburt, tog en ny strategi för att beräkna det globala genomsnittet temperaturökningen som skulle bli följden av en fördubbling av atmosfärens CO2 nivå. Hulbert motbevisade invändningar x Ångström som värmekonvektion behövde redovisas. Hans beräkning fokuserade på flykt av infraröd strålning till rymden, och det ingår den kända ökningen av vattenånga (7% per 1 ° C). Resultatet var en förutsägelse av 4 ° C.

Senare samma årtionde, en engelsk meteorologi entusiast ... sammandrag ska fortsätta ...

Del 1 << | >> Del 3

Fullständig Serie

CO2.Jord Del 1: 1820 - 1930 | Fourier till Arrhenius [SKS 1]

CO2.Jord Del 2: 1931 - 1965 | Hulburt till Keeling [SKS 2]

CO2.Jord Del 3: 1966 - 2012 | Manabe till idag [SKS 3]

SKS History of Climate Science (1820 till nutid | Lång version)

Relaterad

AIP Weart | Upptäckten av den globala uppvärmningen (online-bok)

CO2.Jord Weart | Upptäckten av den globala uppvärmningen